Щенки от Floyd Les Betulaecees и Малинки К9 Ефросиньи,        д.р. 21.11.17

Кобель  №1

Кобель №2

Сука  №1

Сука №2

Сука №3

Щенки от Драго и Майи д.р. 09.02.17